Saturday, October 10, 2015

उन्हाळा

सध्या इथे मेलबर्नला उन्हाळा सुरु झालाय. इथे खरं तर मी गेल्याच उन्हाळ्यात आले. पण भारतातून आल्या आल्या इथे उन्हाळ्याचं महत्त्व जाणवलं नाही. आपल्याकडे उन्हाची काय कमतरता?! पण इथला एक हिवाळा काढला आणि मग इथले सगळे लोक उन्हाची आणि उन्हाळ्याची इतकी आसुसून वाट का पाहतात ते चांगलंच समजलं.

आज बाहेर खूप छान वातावरण आहे. एक प्रसन्न संध्याकाळ. माझं मन संधी मिळेल तेव्हा भारताची सफर करून घेत असतंच. आजही वेगळं नाहीच.

दिवसभराच्या कडक उन्हानंतर सूर्य मावळतीला जाताना हलके हलके हवेत वाढणारा गारवा... तो संधिप्रकाश... कधी हलकी झुळूक तर कधी जोर धरलेला वारा... त्या हवेबरोबर नाकाला भिडणारा तो तप्त मातीचा गंध... हळूहळू गडद होत जाणारा अंधार... दिवेलागण... देवघरातली मंद तेवणारी समई आणि घरभर दरवळून राहिलेला उदबत्तीचा वास.

आठवणींचा फेर, आणखी काय!

1 comment: